Bài mới đăng
Bài báo này được viết cách đây 36 (1982-12018), nhắc lại việc "GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY KHO TÀNG CA NHẠC TRUYỀN THỐNG HUẾ". Một kỷ niệm đáng nhớ của NNC Nguyễn Đắc Xuân.
Tôi rất hân hạnh được trở lại Thành phố Đà Lạt – thành phố quê ngoại thứ hai của tôi - để nói lên ý tưởng xuất hiện trong tâm trí tôi trong nhiều năm qua.
Từ cuối tháng 5-2017, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dưới quyền quản lý của TS Phan Thanh Hải đã cho xây dựng bãi đỗ xe trên khu đất di tích 5000m2 bên trái trước lăng Khải Định – di sản thế giới. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vận dụng Quyết...
Các bài viết khác