Triết lý giáo dục và việc đào tạo người tài cho nước ngoài

Năm 2004, nhân gặp các đại biểu Quốc hội đi lấy ý kiến cử tri về cải cách giáo dục trước khi đi dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI cuối tháng 10 năm 2004, tôi tự thấy mình là một người cầm bút, phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến. Tôi đã viết 7 ý tưởng về giáo dục và đào tạo nhân tài, đăng liên tiếp trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn...

Giáo dục phải đáp ứng thực tế Việt Nam sắp vào WTO

Góp ý kiến với diễn đàn "Giáo dục- Những lời tâm huyết" trên Tuổi Trẻ, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đề cập đến 5 vấn đề:

Bài tiếp thu phê bình của một người có “tinh thần trách nhiệm và dám đối thoại” (Trả lời bài báo “Về bài báo: “Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?” của tác giả Trần Bá Giao)

Ngày 10-11-2004, trong lúc đang đi điền dã ở một vùng quê Hà Tĩnh, tôi được biết qua điện thoại di động có bài báo “Về bài báo: “Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?” của tác giả Trần Bá Giao đăng trên báo Giáo Dục và Thời Đại số 134, ra ngày 6-11-2004, phê phán gắt gao bài viết “Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?” của tôi đăng...

Thay lời kết: Thể hiện một tính chất của giáo dục hiện đại

Thay đổi tư duy, giáo dục là sự nghiệp chung của toàn dân, dân trong nước và dân ở nước ngoài, dân chủ để tập cho học sinh sinh viên thực hành dân chủ, thay đổi phương pháp làm việc, cập nhật việc sử dụng CNTT, thay thế những người không còn đáp ứng được những yêu cầu của đổi mới giáo dục bất cứ họ ở cấp nào.

Ý tưởng 7: Môi trường sống và giáo dục

Ý tưởng 5 và 6 đề cập đến điều kiện cần (thầy giáo). Ý tưởng 7 xin nói về một số điều kiện đủ - chỉ một số thôi, vì trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay làm sao đề cập hết được.

Ý tưởng 6: Dạy, học và thi như thế nào?

Chuyện dạy, học và thi là chuyện xưa như trái đất. Tuy nhiên, dù xưa nhưng vẫn phải đề cập đến bởi vì ba chuyện ấy luôn phải được đổi mới cập nhật để thích hợp với thời đại mới. Nếu không đổi mới kịp thời không đào tạo được con người mới đáp ứng các yêu cầu mới, toàn bộ các hoạt động khác của xã hội sẽ tụt hậu.

Ý tưởng 5: Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?

Quốc gia giáo dục là một hoạt động xã hội nhân văn có hệ thống liên quan đến nhiều khâu như chủ trương, chính sách, luật lệ của nhà nước, thị trường lao động, trường ốc, ngân sách, học phí, trình độ dạy dỗ của thầy giáo và khả năng tiếp thu của học sinh, phẩm chất sách giáo khoa, thư viện, đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm, bối cảnh...

Ý tưởng 4: Chương trình giáo dục Việt Nam cần nhấn mạnh thêm điều gì?

Lâu nay nền giáo dục của ta đã truyền thụ cho tuổi trẻ Việt Nam những ý tưởng lạc quan: Việt Nam là một dân tộc anh hùng, nồng nàn tình cảm yêu nước, người dân thông minh, đất nước có rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú v.v. và v.v. Mang những ý tưởng lạc quan ấy để bước vào thời kỳ hội nhập, cạnh tranh quốc tế, tuổi trẻ Việt Nam gặp...

Ý tưởng 3: Thực hiện chủ trương trọng dụng người tài, bắt đầu từ đâu?

Lâu nay nhà nước ta đã thực hiện tốt chính sách vinh danh và trọng thưởng những người có công, những người tốt việc tốt, những anh hùng trong chiến đấu và trong xây dựng đất nước. Nhưng việc trọng dụng và vinh danh hiền tài/người tài (sage et talentueux) thì chưa được đặt ra một cách tương xứng. Do đó, khi đất nước hội nhập, phải giải quyết...

Ý tưởng 2: Làm sao lấy lại lòng tin của quần chúng đối với các nhà khoa bảng?

Lâu nay báo chí hay nhắc đến ý tưởng của tiền nhân “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh”. Ý tưởng nầy to tát thật nhưng không may trải qua một thời gian dài nó bị phủ bụi trong các kho sách cũ. Trong khi đó, người Nhật - một nước cùng nằm trong vùng ảnh hưởng Nho giáo như Việt Nam, lại xem “nguyên khí” như một...