Tài liệu tham khảo

Alain Escudier, Frédẻric Huijbregts & Yves Moreau, VIỆT NAM l’invitation, Nxb Terre Bleu, Paris 1992

Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoa trái quanh tôi, Ai đặt tên cho dòng sông, Thuận Hóa 1885, tr.217-244;

Nguyễn Đắc Xuân, 700 năm Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế, Nxb Trẻ - TP HCM 2009

Phạm Hồng Cư, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ, Nxb Thanh Niên, HN - 2008

Nguyễn Thúc, Mộng Châu Di Cảo,

Sa Giang Đào Thái Hanh, Ái Châu Dang Thắng, Nxb Thuận Hóa, Huế 1995;

Thành ủy Huế, Bác Hồ trong lòng dân Huế, Huế 1990

Thành ủy Huế, Huế Xuân 68, Huế 2002

Báo, tạp chí, đặc san tham khảo

Báo Đại Đoàn Kết, số 10 từ 6 đến 11-5-1900, Bà Nguyễn Đình Chi, Góp ý vào bản đề cương đổi mới công tác dân vận của Đảng, Bảy biện pháp để đổi mới công tác vận động quần chúng

Đòng Khánh mái trường xưa, Huế 1992.

Và nhiều thư từ, tư liệu, hình ảnh riêng của bà Nguyễn Đình Chi để lại.

Dưới bóng An Hiên, nói chuyện về nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế  với Phóng viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC  làm phim NGƯỜI GIỮ HỒN ĐẤT HUẾ (2008).

 

NGUYỄN ĐẮC XUÂN

Người cầm bút xứ Huế

3 kiệt 7 Nguyễn Công Trứ, Huế

Đt: 054.3823009- DĐ 0914203944

E-mail: gactholoc@yahoo.com

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123