Cây bút Nguyễn Đắc Xuân trả lời Nguyễn Đức Kiên

Nguyễn Đắc Xuân là một cây bút nổi tiếng với hàng chục truyện ngắn, bút ký, phóng sự đăng trên báo Lao Động và tạp chí Sông Hương. "Viết cho người sống và viết cho những người đã chết. Nếu tôi không làm được việc ấy thì tôi không những có tội với đồng bào đồng chí của mình mà còn có tội với chính tôi".