Chân dung Nguyễn Huệ-Quang Trung qua một số thư tịch cổ

Triều Nguyễn đã có một trọng tội đối với lịch sử là đã tiêu hủy toàn bộ những sách vở, di tích, tư liệu có liên quan đến Phong tràoTây Sơn, đặc biệt với người anh hùng dân tộc vĩ đại Nguyễn Huệ-Quang Trung. Vì thế mà gần một thế kỷ qua, nhiều tổ chức khoa học, nhiều nhà nghiên cứu đã hết sức chật vật mới sưu tập lại được một ít...

Sự đóng góp của nhân dân Thuận Hóa - Phú Xuân cho phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ qua một số tư liệu

Từ sau ngày trở về với đại gia đình Việt Nam (đầu thế kỷ XIV), mảnh đất Thuận Hóa-Phú Xuân là cái đầu cầu nối liền vùng đất tổ ở miền Bắc với vùng đất mới ở phía Nam. Đất Thuận Hóa Phú Xuân là nơi diễn ra các cuộc tranh giành quyền lợi giữa các tập đoàn phong kiến. Thiên nhiên ở TH-PX lại vô cùng ác liệt (Ô châu ác địa). Nhân Dân...

Khái quát về chiến dịch giải phóng Thuận Hóa Phú Xuân năm 1786

Sau chiến thắng quân Xiêm-Nguyên ở Rạch Gầm-Xoài Mút (1785) người anh hùng nông dân Nguyễn Huệ đã trở thành người anh hùng dân tộc vĩ đại. Dẹp yên được các lực lượng phản động ở Đàng Trong, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự thống lãnh của Nguyễn Huệ bèn quay ra Đàng Ngoài tiêu diệt chế độ áp bức của quân Trịnh tiến tới thống nhất đất nước....