Tám mươi năm khởi nghĩa Duy Tân những âm vang còn lại

Sắp đến kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Duy Tân (1916-2016), nhiều bạn trẻ hỏi tôi về đề tài nầy. Vì quá bận với công trình Từ chùa Thiền Lâm đến Cung điện Đan Dương nên thay một cuộc hỏi đáp tôi cung cấp cho các bạn bài tham luận tôi đã đọc 20 năm trước ở Đà Nẵng với tựa đề « Tám mươi năm khởi nghĩa Duy Tân những âm vang còn lại » dưới...

Văn hóa Huế dưới mắt những người nước ngoài

Hơn nửa thế kỷ được giao thiệp với Trần Văn Khê [*] tôi đã được học lịch sử văn hóa dân tộc một cách sinh động, sâu sắc, cụ thể. Trong mấy chục năm cuối đời của ông (từ 1996 đến 2015) tôi được ông trao truyền cho nhiều kiến thức, tài liệu, hình ảnh về lịch sử văn hóa Huế để “cùng thận trọng trong việc giữ gìn và nhứt là trong...

CUNG ĐAN DƯƠNG THỜI TÂY SƠN TAỊ HUẾ GS Phan Huy Lê Tổng kết hội thảo

Cuộc hội thảo của chúng ta hôm nay có lẽ là một trong ít cuộc hội thảo lý thú lôi cuốn sự quan tâm của mọi người và thể hiện tinh thần tranh luận rất hăng hái, say sưa, thẳng thắn. Tôi chắc chắn nếu có thì giờ thì chúng ta còn thể ngồi trao đổi với nhau thêm cả buổi hay cả ngày cũng chưa hết ý kiến. Trong hội thảo ý kiến khác nhau là chuyện...

Đỗ Bang (3) : Bàn thêm để khẳng định: Quốc hiệu Việt Nam ra đời vào năm Giáp tý (1804)

Quốc hiệu “Việt Nam” có từ năm Giáp Tý, Gia Long thứ III (1804), là vấn đề từng được Trần Trọng Kim tác giả Việt Nam sử lược, nói rõ(1) từ những năm 1920. Tiến sĩ Đỗ Bang (Khoa sử ĐHTH Huế), trong bài viết Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ? (Thế Giới Mới, số 92,1994), lại cho rằng: ”Tên gọi hai tiếng Việt Nam đã xuất hiện khá sớm trong các...

Trong đề dẫn PGS TS Đỗ Bang yêu cầu làm rõ 3 vấn đề để hội đủ về tư liệu chứng minh giả thuyết có Cung điện Đan Dương và sau đó là lăng mộ vua Quang Trung ở Huế

Đề dẫn in tại trang 13 Kỷ Yếu HTKH Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế, PGS TS Đỗ Bang viết: “Nhìn chung, những giả thuyết về cung điện Đan Dương là có cơ sở tư liệu, nhưng để chứng minh ở đây có cung điện Đan Dương và sau đó là lăng mộ vua Quang Trung cần đầu tư nghiên cứu để làm sảng tỏ mấy vấn đề sau:

Những phản biện của Nguyễn Anh Huy về công trình nghiên cứu Cung điện Đan Dương thời Quang Trung ở Huế – một dịp tốt để trao đổi với các nhà nghiên cứu trẻ về phương pháp và đạo đức trong nghiên cứu l

Trình bày đề dẫn hội thảo PGS TS Đỗ Bang đọc : “Cho đến nay, có 9 tác giả viết bài tham gia hội thảo, trong đó có: 5 tác giả thừa nhận có Cung điện Đan Dương và đề xuất hướng bảo tồn, phát triển du lịch là Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Nhã, Thanh Tùng, Hồ Vĩnh, Lê Tân; 2 tác giả đưa ra cứ liệu phản biện là Nguyễn Anh Huy và Võ Vinh Quang, 2 tác giả...

Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh lại phản biện khoa học bằng cảm tính

Trong Đề dẫn Hội thảo khoa học Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn ở Huế, PGS TS Đỗ Bang viết đăng trong Kỷ yếu và đọc đề dẫn mở đầu Hội thảo do UBND tỉnh TTH, sở Văn hóa Thể thao & Du lịch TTH, Hội KHLS TTH tổ chức tại Cơ quan UBND tỉnh TTH vào chiều 30-10-2015 như sau

Phải chăng L.Cadière tránh chỉ đúng địa điểm Phủ Dương Xuân để làm vừa lòng nhà Nguyễn?

Là một người nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa, tôi luôn tôn thờ Léopold Cadière - Chủ biên bộ Bulletin des Amis du Vieux Hué là thầy tôi. Với phương pháp sử tôi học được ở L.Cadière, tôi xin làm rõ vấn đề Phủ Dương Xuân (có liên quan đến Cung điện Đan Dương của vua Quang Trung) mà lúc sinh thời “thầy của tôi“ còn lúng túng. (NĐX).

Thư của học giả Hoàng Xuân Hãn gửi tác giả Nguyễn Đắc Xuân

Cuối năm 1991, tại Paris, học giả Hoàng Xuân Hãn đã đọc và viết thư “đồng mọi ý” công trình nghiên cứu Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung của Nguyễn Đắc Xuân. Cuối thư ông viết: "Đề nghị với các giới Thừa Thiên theo thủ tục xếp hai khu “mộ Quang Trung và dinh Dương Xuân” vào lọai di tích lịch sử mà Nhà nước phải bảo...

« Cung điện Đan Dương là sơn lăng phụng chứa bảo y tiên hoàng ta» Nguyên chú bài thơ Cảm Hoài của Ngô Thì Nhậm

Nguyên chú bài thơ Hoài Cảm của Đại thần Ngô Thì Nhậm thời Quang Trung là một tư liệu lịch sử vô giá. Nguyên chú nầy cho biết chính xác lăng mộ vua Quang Trung được táng ngay trong Cung điện Đan Dương ở Huế. Nhờ thông tin trong lời chú nầy tôi đã thực hiện công trình Đi tìm dấu tích Cung điện Đan dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế. Ngày...