“Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh TTH đến năm 2020” bắt đầu từ đâu ?

Tham gia cách mạng 41 năm (1966-2007), chiến đấu ở chiến trường từ trước đến sau, công tác tại tỉnh nhà, đây là lần đầu tiên tôi được mời đến gặp mặt và ngồi với các vị đại diện cho dân tỉnh TTH. Vào tuổi 71 mới nhận được cái vinh dự nầy. Vì thế dù thân tôi đang bệnh, tâm trí đang bận rộn với việc giới thiệu công trình nghiên cứu...

Tự hào về người con trai thứ của thầy tôi[*]

Tôi là người cầm bút xứ Huế, chuyên nghiên cứu về lịch sử văn hóa triều Nguyễn và Huế. Đối tượng của tôi là các sự kiện lịch sử văn hóa, con số năm tháng, tên người, tên đất.v.v.Tôi hoàn toàn không biết gì về Toán học ngoài mấy phép tính cộng, trừ nhân, chia.Thế mà hôm nay tôi lại có mặt tại Đại học Khoa học nầy để tham dự Chương...

Góp vài ý kiến trước khi nghiệm thu Giáo trình Đàn-Ca Huế trình độ đại học vừa tổ chức tại Nhạc viện Huế

Tôi không phải là nhà nghiên cứu Đàn/Ca Huế, nên rất bất ngờ được Bộ VHTT&DL mời tham gia Hội đồng nghiệm thu “Giáo trình Đàn-Ca Huế trình độ đại học”[1] [1]. Dù bất ngờ nhưng tôi không từ chối, bởi vì Đàn/Ca Huế giữ một phần quan trọng trong nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa của tôi.

Làm thế nào để Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước

Từ đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đem công nghệ du lịch đến Việt Nam thì Huế đã được xem là trung tâm văn hóa - du lịch ở bán đảo Đông Dương thuộc Pháp rồi. Khách sạn Lớn đổi tên thành khách sạn Morin ra đời đầu tiên ở miền Trung (1901). Cho nên hơn một thế kỷ qua Huế đã là một trung tâm văn hóa du lịch (TTVHDL) không ai nghi ngờ, bàn cãi gì...

Góp thêm vài ý kiến về Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TTH

Theo yêu cầu của Tỉnh TTH, tôi xin góp vài ý kiến về “Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TTH”.

Huế từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam

Nói đến chuyện nghiên cứu văn hóa lịch sử là nói đến tư liệu. Không có tư liệu thì không có chuyện nghiên cứu. Huế là cố đô của triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam, từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm. Để mở đầu bài viết này, tôi xin kể một câu chuyện đã xảy...

Những gì tôi đã học được về lịch sử và nghệ thuật đàn ca Huế

Là một người cầm bút xứ Huế, hơn ba mươi năm qua tôi đã sưu tập tư liệu, nghiên cứu về Ca Huế và cũng đã tham gia nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm về ca nhạc Truyền thống Huế, trong đó có ca Huế. Hôm nay tham dự HTKH “Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế trong giai đoạn hiện tại” nầy, tôi không dám lặp lại những gì mình...

Được nhận bản sao sáu bức tranh quý Bình Định An Nam chiến đồ(*)

Mặc dù tư liệu, di tích có liên quan đến Phong trào Tây Sơn đã bị các vua đầu Triều Nguyễn xoá sạch, nhưng trong tâm trí các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cho đến nay vẫn nghĩ Kinh đô Phú Xuân thời Quang Trung - dù ngắn ngủi- đã có một vị trí hết sức quan trọng về mọi mặt trong lịch sử Việt Nam. Là một người nghiên cứu Huế ý nghĩ...

Môi trường xã hội trong kiến trúc đô thị Huế

Tôi xin phát biểu một vài ý kiến cá nhân về “Môi trường xã hội trong kiến trúc đô thị Huế như tôi hiểu”. Phát biểu tản mạn, không có hệ thống, không tài liệu sách báo tham khảo. Nếu có những ý kiến hời hợt lạc đề kính mong được Hội thảo miễn thứ.

“Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh TTH đến năm 2020” bắt đầu từ đâu?"

(Phát biểu của NNC Nguyễn Đắc Xuân tại HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 6-3-2007)