Trường Thanh Niên Tiền Tuyến một vấn đề lịch sử chưa được hiểu đầy đủ

Nói đến sự thành công của Cách mạng tháng 8/1945 tại Huế không thể không nhắc đến Trường Thanh niên tiền tuyến (Trường TNTT).Bởi vì các thành viên của Trường đã giữ và hoàn thành đến 10 nhiệm vụ của Đảng bộ TTH giao. Tuy nhiên, các nhà viết sử Đảng bộ ở địa phương ngại đề cập đến trường Thanh niên Tiền tuyến một cách đầy đủ bởi...

Những người Hà Nội đã góp phần làm nên diện mạo văn hóa Huế vào thế kỷ XIX

Vua Gia Long phục hưng nhà Nguyễn ở miền Nam, các trí thức công thần buổi đầu của nhà Nguyễn đều là người Nam. Đến đời vua thứ hai nhà Nguyễn là Minh Mạng, bắt đầu trọng khoa cử Nho học thì nhiều người tài miền Bắc được phát hiện và trọng dụng.

Ta biết được những gì về Án sát Phạm Ngọc Quát và những người âm mưu cùng thực dân Pháp tử hình chí sĩ Trần Quý Cáp năm 1908?

Sau hơn một thế kỷ qua (1908-2012), giới nghiên cứu sử học đã biết rõ người âm mưu cùng thực dân Pháp tử hình chí sĩ Trần Quý Cáp vào năm 1908 là Án sát tỉnh Khánh Hòa Phạm Ngọc Quát[1] . Với hành vi phản động ấy, ông Quát được xem là một nhân vật phản diện trong lịch sử Việt Nam đầu Thế kỷ XX. Thế nhưng thông tin tư liệu về cuộc đời “làm...

Hoằng Hóa Quận Vương Miên Triện - thân sinh của Đạm Phương nữ sử

Hồi còn học Trung học Đệ Nhất cấp (1956-1958) trường Quốc Học, tôi thường đến nhà anh Liên Đàm ở gần chợ Vỹ Dạ. Anh Đàm là con trai thứ của bác Tráng Đinh (cháu của Kỳ Ngoại hầu Cường Để), nhà có nhiều thơ văn lịch sử quý của Huế. Tôi đã được anh Đàm cho đọc thơ văn của Đạm Phương nữ sử và tôi rất thích. Nhờ thế mà sau nầy (từ...

"Hoàng Tá Viêm là một vị tướng đánh Pháp quyết liệt trên đất Bắc (1884), tại sao về sau ông lại cộng tác với Pháp và vua Đồng Khánh truy dẹp Phong trào Cần Vương chống Pháp (1885) ở miền Trung?"

Trong bài "Đối thoại với Nguyễn Đắc Xuân về chuyện “danh nhân” Nguyễn Hiển Dĩnh", nhà báo Bùi Ngọc Quỳnh (Đài Truyền hình Huế) có đặt cho tôi câu hỏi : "Do hoàn cảnh lịch sử, một số đông trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam sống và hoạt động với phong kiến, thực dân, đế quốc, là một người nghiên cứu văn hóa lịch sử, và đã từng ở trong...

Sau ngày thất thủ Kinh đô 23- 5 Ất Dậu (1885), những ai đã phò vua Hàm Nghi ra Tân Sở để phát động Phong trào Cần Vương chống Pháp?

Ban tổ chức hội thảo đặt cho tôi tham luận “Những gương mặt góp phần làm nên sự kiện Huế - Quảng Trị năm 1885.” Tôi thấy đề bài nầy quá rộng, không thể tải hết trong một tham luận. Vì thế tôi xin giới hạn lại vấn đề như sau: “Sau ngày thất thủ Kinh đô, những ai đã phò vua Hàm Nghi ra Tân Sở để phát động Phong trào Cần Vương chống...