Đi tìm người khóc cha chung

Nước ta trải qua hàng ngàn năm sống dưới chế độ quân chủ và ngoại thuộc. Cho mãi đến Cách mạng Tháng 8/1945, dân ta mới bắt đầu biết dân chủ là gì. Nước phải có chủ, không vua làm chủ thì dân làm chủ. Dưới chế độ ta, cứ 5 năm ta đi bầu cử một lần để chọn người đại diện cho ta cử người thay mặt dân chịu trách nhiệm (responsable) làm...

Tư tưởng cục bộ tảng đá cản đường tiến lên của dân tộc

Đã có quá nhiều sách vở trong và ngoài nước ca ngợi các tính tốt của người Việt Nam: Trẻ em Việt Nam có nét mặt thanh tú, ông già có nét mặt hiền triết (Paul Mus); người Việt Nam rất hiếu học (Sinclair); tiếng nói của người Việt vừa văn chương vừa giàu nhạc điệu (G. Meillon), người Việt học một ngoại ngữ nào cũng rất nhanh; người Việt có khả...

Phải chăng nên có một nền văn hóa bền vững rồi mới bàn đến chuyện phát triển văn hóa?

Sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thăm Huế, trong cuộc tiếp xúc nói chuyện với trí thức Huế, Thủ tướng có nhận định: “Giải phóng xong, may ra còn có Huế để đối ngoại về văn hóa”. Là một Đảng viên làm Tuyên huấn từ trên rừng về, tôi đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều về lời nhận định ấy. Không những...

Trong kiến trúc quy hoạch thời kỳ hội nhập xin dành một không gian thiêng thích đáng cho hồn Việt

Không riêng gì ở Việt Nam, “tính dân tộc và tính hiện đại” trong văn học nghệ thuật luôn được hầu hết các nước đang phát triển quan tâm. Đảng và nhà nước ta đã từ nhiều năm theo đuổi cuộc vận động cổ vũ cho một nền “văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt”. Nhưng bản sắc văn hóa dân tộc Việt là gì, biện pháp thực hiện ra sao thì...

Vị thế nào cho nhà văn Việt Nam trong cơ chế thị trường và hội nhập?

Tôi xuất thân là một người làm thơ (1959) rồi không hiểu vì sao xung đi viết văn, làm báo, nghiên cứu văn hóa lịch sử ba bốn chục năm nay. Gần đây có người hỏi tôi “Anh là nhà gì?” Xin thưa: “Tôi – một người cầm bút xứ Huế”. Tôi nghiên cứu triều Nguyễn, nghiên cứu Quang Trung, nghiên cứu Thời niên thiếu Bác Hồ ở Huế.v.v. Cứ nghĩ tôi loanh...

Tiếp tục khai thác tiềm năng, thiết kế thêm nhiều tuyến tham quan cho du lịch Thừa Thiên

Kính thưa quý vị, Hơn ba mươi năm nghiên cứu lịch sử văn hóa triều Nguyễn, tôi đã có nhiều gắn bó với sự nghiệp phát triển du lịch Thừa Thiên Huế và các tỉnh Bắc miền Trung. Tôi có gần 30 đầu sách lớn nhỏ phục vụ du lịch[1]. Các nhà nghiên cứu du lịch, các hướng dẫn viên du lịch, khách du lịch đã đến Huế không nhiều thì ít đã biết rõ. Hôm...

Chỉ có thể thực hiện một nền “Du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh” trong môi trường nhân văn

Tuy chưa hề làm việc trong các cơ quan du lịch, nhưng với tư cách một người nghiên cứu lịch sử văn hóa triều Nguyễn và Huế xưa, tôi có nhiều gắn bó với công cuộc xây dựng và phát triển ngành du lịch ở Thừa Thiên Huế. Lại do nghề nghiệp và sở thích, tôi may mắn được đi du lịch nhiều nước Âu, Á, Mỹ, học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới....

Đi tìm thương hiệu cho du lịch Huế

Phải có nguồn tài nguyên du lịch rồi mới tính đến chuyện phát triển du lịch. Nhưng cũng như trong kịch nghệ, phải có sân khấu mới tổ chức được vở diễn. Phải có môi trường du lịch (bền vững) rồi mới tính đến chuyện phát triển du lịch. Có một sân khẩu chuẩn thì bất cứ một vở diễn nào cũng có thể diễn được. Có một môi trường du lịch...

Kho tàng Hán Nôm ở Huế dưới mắt một người không chuyên

Là một người nghiên cứu Huế, dù không chuyên nghiên cứu Hán Nôm, hằng ngày tôi cũng Ước Dình Thi Sao của Miên Triện phải tiếp với môi trường Hán Nôm. Qua tiếp xúc tôi cũng có một vài suy nghĩ và xin phát biểu sau đây:

Phật giáo Huế và Festival tâm linh

Từ cuối thế kỷ 18, khi người dân Thuận Hóa-Phú Xuân, chưa có khái niệm gì về du lịch, thế mà những ai đến Huế thời ấy đều đã đi vãn cảnh chùa Huế. Người du khách nổi tiếng còn để lại sử sách là nhà thơ cổ điển Phan Huy Ích[1].(1) Đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, người Pháp tổ chức du lịch Trung Kỳ song song với việc thiết lập nền...