Góc Biển Chân Mây

Trước đây trên mặt báo này, có bài Hy vọng ở Chân Mây. Bài báo không được chú ý lắm. Tôi tưởng hy vọng đã trở thành thất vọng. Không ngờ vừa rồi được nghe PGS-PTS Nguyễn Sỹ Hồng - P. Phân viện trưởng Phân viện vật lý tại TP HCM, giới thiệu công trình nghiên cứu, khảo sát lập dự án chọn địa điểm cảng biển nước sâu và khu công nghiệp...

Tượng Đức Phật Quán Thế Âm chùa Hà Trung - một báu vật của Phật giáo xứ Đàng Trong chưa có nơi phụng thờ tương xứng

Biết tôi đang quan tâm công việc sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Văn hóaPhật giáo ở Thuận Hoá Phú Xuân, một Phật tử gặp tôi ở chùa Quốc Ân (Huế) hỏi: - Chắc ông đã biết bức tượng Đức Phật Quán Thế Âm tại chùa làng Hà Trung thuộc xã Vinh Hà huyện Phú Vang rồi chứ? Một pháp khí vô giá của Phật giáo Xứ Đàng Trong.

Tưởng nhớ Bác sĩ Erich Wulff

Từ năm 1961 tôi vào học Đại học Văn khoa, năm sau (1962) đỗ vào Đại học Sư phạm nhưng vẫn tiếp tục học Văn khoa trên dãy lầu dọc theo Lê Lợi của Khách sạn Morin cũ. Thỉnh thoảng tôi gặp một giáo sư người cao, gầy, lưng hơi khòm, tóc vàng, thưa, ôm cặp đi qua hành lang trước dãy phòng học. Các bạn học Ban Triết cho biết đó là Bác sĩ Erich Wulff -...

Phật giáo Việt Nam với tinh thần vô úy cứu dân

“Kháng chiến lo cứu nước, mình là Phật giáo còn phải hoạt động cứu dân. Không những cứu bớt đổ máu, cứu những đổ nát mà còn phải cứu thoát ra khỏi sự sợ hãi để hưởng thống nhất hoà bình an lạc!” (Sư bà Thích nữ Diệu Không)

Huế - người hùng văn hoá Việt Nam

Gặp tôi ở nơi xa Huế nhiều người hỏi tôi “Huế bây giờ ra sao?” Tôi liền nhờ Bùi Giáng trả lời hộ: “Dạ thưa xứ Huế bây giờ, Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”. Câu trả lời vay mượn của tôi làm cho nhiều người hỏi mất hứng nhưng cũng tạm cho tôi thoát. Nhưng cũng có người cắc cớ hỏi lại: “Thiệt không?”