Đỗ Bang (I): Lịch sử Phật giáo Thừa Thiên Huế không phải chỉ như thế

Vào cuối năm 2000, nhà xuất bản Thuận Hoá ở Huế cho ra đời công trình Từ điển Lịch sử Thừa Thiên Huế (viết tắt TĐ) do Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Khoa học Huế đồng chủ trì, Tiến sĩ Đỗ Bang chủ biên, dày gần 1200 trang, "nhằm cung cấp thông tin đa diện về lịch sử và văn hóa, không những đối với nhân dân...

Bảy mươi năm (1945-2015) nhìn lại sự kiện vua Bảo Đại thoái vị và làm cố vấn cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Chủ tịch Hồ Chí Minh mời CH Bảo Đại làm Cố vấn tối cao cho Chính phủ VNDCCH là một bài học về cách dùng người. Rất tiếc bài học ấy chưa được vận dụng tốt trong nhiều hoàn cảnh.

Ước mơ đã trở thành hiện thực

Hồi kháng chiến tôi làm báo ở chiến khu Thừa Thiên Huế. Hằng năm cứ vào cuối tháng tư tôi lại phải tham gia viết một vài tài liệu hoặc viết một bài báo về Bác Hồ để phục vụ tuyên truyền kỷ niệm ngày Chủ tịch Hô Chí Minh ra đời 19 tháng 5. Những lần ấy, chúng tôi lại có dịp đề cập đến Huế-thành phố Bác Hồ đã sống thời niên thiếu....