“Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung” - phấn đấu “giải mã” một bí mật quan trọng vào bậc nhất lịch sử Việt Nam

Sáng ngày 5 -1-2008, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân được mời báo cáo với Thành phố Huế và các ban ngành chức năng của tỉnh Thừa thiên Huế về đề tài “Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung”. Sau phần báo cáo các ngành chức năng và lãnh đạo Thành phố Huế đã nhất trí về nhiều việc: Địa phương sẽ gởi công...

Sự đóng góp của nhân dân Thuận Hóa - Phú Xuân cho phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ qua một số tư liệu

Từ sau ngày trở về với đại gia đình Việt Nam (đầu thế kỷ XIV), mảnh đất Thuận Hóa-Phú Xuân là cái đầu cầu nối liền vùng đất tổ ở miền Bắc với vùng đất mới ở phía Nam. Đất Thuận Hóa Phú Xuân là nơi diễn ra các cuộc tranh giành quyền lợi giữa các tập đoàn phong kiến. Thiên nhiên ở TH-PX lại vô cùng ác liệt (Ô châu ác địa). Nhân Dân...

Khái quát về chiến dịch giải phóng Thuận Hóa Phú Xuân năm 1786

Sau chiến thắng quân Xiêm-Nguyên ở Rạch Gầm-Xoài Mút (1785) người anh hùng nông dân Nguyễn Huệ đã trở thành người anh hùng dân tộc vĩ đại. Dẹp yên được các lực lượng phản động ở Đàng Trong, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự thống lãnh của Nguyễn Huệ bèn quay ra Đàng Ngoài tiêu diệt chế độ áp bức của quân Trịnh tiến tới thống nhất đất nước....