.
Cũng như nhiều nam nữ học sinh Huế, tôi đã thích thơ rất sớm và làm thơ từ hồi mới vào trường Trung học. Sau năm đậu bằng Thành chung xuất bản tập thơ đầu tiên (Bướm Lạc Rừng Xuân, tự xuất bản, in chung với Hà Ly Hải), thành viên của nhiều thi đàn ở Huế.

 

Tác giả Nguyễn Đắc Xuân

1. Thơ

Cũng như nhiều nam nữ học sinh Huế, tôi đã thích thơ rất sớm và làm thơ từ hồi mới vào trường Trung học. Sau năm đậu bằng Thành chung xuất bản tập thơ đầu tiên (Bướm Lạc Rừng Xuân, tự xuất bản, in chung với Hà Ly Hải), thành viên của nhiều thi đàn ở Huế. Sau năm tranh đấu chống Ngô Đình Diệm, xuất bản tập Từ Cõi Vô Thường (Bút hiệu Tâm Hằng, in Ronéo, Huế 1963); Năm 1965, xuất bản tập nhật ký Chứng nhân của miền Trung tranh đấu (Tạp chí Nhận Thức, Huế 1965)Đầu  năm 1966, sau các cuộc đấu tranh chống Thiệu Kỳ, cho ra đời tập Lời Mẹ Dặn  (Ronéo,Nhận Thức xuất bản, 1965). Nhạc sĩ Phạm Duy đã chọn phổ nhạc ba bài thơ làm trong giai đoạn nầy: Để lại cho em, Nhân danh, Chuyện hai người lính. Đầu năm 1966, cùng với Tiến sĩ Lê Văn Hảo làm tập san Nghiên cứu Việt Nam, hoàn thành luận văn ra trường Đại học về Hát Bội. Chín năm thoát ly (1966-1975), vừa công tác báo chí vừa làm thơ, viết truyện ngắn, viết bút ký. Một số lớn sáng tác bị thất lạc trong chiến tranh. Một số bài thơ in chung trong các tập Trong buớc quân đi (Thơ, Văn nghệ Giải phóng, 1973), Những ngày giữ đất (Thơ, Văn nghệ giải phóng TT-Huế, 1974).

 2.Sách chuyên đề về Huế xưa (Đã xuất bản)

1. Hương Giang cố sự,  Sông Hương Huế, 1986

2. Những bí ẩn về cựu Hoàng đế Duy Tân , Sở VHTT BTT,1987, Thuận Hoá (tái bản) 1997

3. Chuyện cũ  Cố Đô, Thuận Hoá (tái bản) 1989

4. Huế, Bác Hồ thời niên thiếu, Nxb Trẻ 1990, tái bản nhiều lần

5. Chuyện các bà trong cung Nguyễn (t.1), Nxb Thuận Hoá 1989,1994, 1997

6. Chuyện các bà trong cung Nguyễn (t.2.), NxbThuận Hoá 1989,1994, 1997

7. Chuyện các bà trong cung Nguyễn (t.3.), Nxb Thuận Hoá 1989,1994, 1997

8. Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn, Nxb Thuận Hoá 1994 & 1997

9. Phụ Chính Đại thần Trần Tiễn Thành, Nxb Thuận Hoá 1992

10. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung, Nxb Viện Sử Học Việt Nam, HN.1992

11.Hướng Dẫn Đi Thăm Kinh thành (song ngữ Việt Pháp và Việt Anh), NxbThuận Hoá 1990  (Cuốn nầy đã được cơ 

quan UNESCO tại Paris đưa lên Internet từ năm 1996)

12. Histoire d’amour des dames dans le Palais des Nguyen, Bửu Ý dịch, Nxb The Gioi, 1993

13. Cố đô Huế Bí ẩn và Khám phá, Nxb Thuận Hoá. 1994

14. Chuyện ba vua  Dục Đức Thành Thái  Duy Tân,  Nxb Thuận Hoá, 1995 tái bản 1999

15. Chín đời Chúa và Mười ba đời vua Nguyễn, Nxb Thuận Hoá. 1997 tái bản nhiều lần

16. Princes, Seigneurs et Empereurs des Nguyên, Nxb Thế Giới, 1996

17. Cụ Hoàng Hương Sơn, Nxb Thuận  Hoá. 1997 bổ sung và tái bản 2012

18. Văn hoá Cố Đô, Nxb Thuân Hoá. 1997

19. Chuyện Nội cung chín đời chúa , Nxb Thuận Hoá 1998, tái bản nhiều lần    

20. Chuyện nội cung các vua Nguyễn , Nxb Thuận Hoá 1998 tái bản nhiều lần

21. Chuyện nội cung Cựu hoàng Bảo Đại ,Nxb Thuận Hoá 1998 tái bản nhiều lần  

22. Bốn  trăm năm  chùa Thiên Mụ, Nxb Thuận Hoá 1998

23. Chuyện tình và Thơ tình xứ Huế , Nxb Thuận Hoá 1998

24.“Danh nhân” Nguyễn Hiễn Dĩnh, ông là ai ? Anh Trần Xuất bản (Houston, USA) 1998

25. Một trăm năm chợ Đông Ba, Nxb Thuận Hoá 1999

26. Một  trăm năm Khách sạn Sàigòn Morin Huế ,Khách sạn Sàigòn Morin, Huế 2000

27 & 28. Hỏi đáp về Triều Nguyễn và Huế xưa, t.I & t.II  Nxb Trẻ, TP HCM 2000

29.Qua Pháp tìm Huế xưa, Nxb Thuận Hoá 2000

30.Chuyện các quan triều Nguyễn , Nxb Thuận Hoá 200

31.Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế,  t.3, Nxb Trẻ, TP HCM 2002

32.Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế Xưa,  t.4, Nxb Trẻ, TP HCM 2002

33.Kiến thức về triều Nguyễn và Huế Xưa, t.1, Nxb Thuận Hoá-2002

34.Kiến thức về triều Nguyễn và Huế Xưa, t.2 Nxb Thuận Hoá- 2002

35. Trịnh Công Sơn Có Một ThờI Như Thế, Nxb Văn Học-TTNCQH- 2003

36. Đi Tìm Dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Nxb Văn Học-Trung tâm NCQH- 2003, bổ sung tái bản năm 2008,                                       

37. Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế Xưa t.5, Nxb Trẻ, TP HCM 2002

38. Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế Xưa,  t.6, Nxb Trẻ, TP HCM 2002

39. Lễ tết Ăn chơi trong cung Nguyễn, Nxb Thuận Hoá, Huế 2004      

40. Kiến thức về triều Nguyễn và Huế Xưa, t. 3 Nxb Thuận Hoá- 2004 

41. Đại học sĩ Trương Quốc Dụng, Nxb Văn Hóa Thông Tin, HN. 2006

42. Mừng ngày trở về của Nhạc sĩ Phạm Duy, Nxb Thuận Hóa, Huế 2006   

43. Kiến thức về triều Nguyễn Và Huế Xưa, t. 4, Nxb Thuận Hóa- 2006              

44. Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hòang đế Quang Trung, Nxb Thuận Hóa Huế 2007

45. Vua Hàm Nghi-một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày, Nxb Thuận Hóa, Huế 2008

46. Hỏi chuyện đời bà “thứ phi” Mộng Điệp với Cựu hoàng Bảo Đại, Nxb Thuận Hóa, Huế 2008

47. Giải khăn sô cho Nhã Ca  Trần Thị Thu Vân, Nxb Đông Dương Thời Báo (Houston) 2008

48. 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế Nxb Trẻ, 6-2009

49. Tưởng nhớ Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Nxb Văn Học và Trung tâm NCQH, TP HCM 2010

50.  Phụ chính Đại thần Trần Tiễn Thành (bộ mới), Nxb Thuận Hóa, Huế 2010

51. Nhánh Tùng Vườn An Hiên, Nxb Thuận Hóa, Huế - 2010

52. Trịnh Công Sơn có một thời như thế, (Bộ mới), Nxb Văn Học và TTNC Quốc học- 2011

53. Nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa, Tập I, Nxb Thuận Hóa, Huế-2011

54. Chuyện quý bà giữa đời thường và trong cung cấm, Nxb Phụ Nữ, 2011

55. Để còn nhớ mãi, Nxb Phụ Nữ, 2011

56. Nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa, Tập II, Nxb Thuận Hóa, Huế-4-2012

57. Từ Phú Xuân đến Huế (Tự truyện, Tập I), Nxb Trẻ 2012

58. Từ Phú Xuân đến Huế (Tự truyện, Tập II), Nxb Trẻ 2012

59. Từ Phú Xuân đến Huế (Tự truyện, Tập III), Nxb Trẻ 2012

2. Sách viết chung : Ông Già Bến Ngự (Hồi ký, cùng với Chương Thâu sưu tập và viết bài Giới thiệu, Nxb Thuận Hóa, 1982); Tháng Tám bốn lăm  (Hồi ký, Thực hiện cho NXB Thuận Hoá, 1985);  Huế xuân 68 ( Hồi ký, cùng với Thành Ủy Huế, Huế - 1988); Ái châu danh thắng và Sự tích các nữ thần Việt Nam (Cùng với GS Phan Ngọc, Nxb Thuận Hóa, Huế 1995)

3. Tác phẩm in chungHuế từ ấy  (Thơ, Hội Văn nghệ TTH, 1976), Hành khúc mới (Thơ, Hội Văn Nghệ BTT,1977); Đất đang gieo (Truyện ký, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội,1979); Huế những ngày nổi dậy (Nxb Tác phẩm mới, HN. 1979); Cô gái vùng ven (Bút ký, NXB Phụ Nữ  Hà Nội 1981; Mười năm (Tập văn chọn lọc, NxbThuận Hóa, 1985)

4. Bản thảo chưa in : Sau mùa phượng đỏ ( gồm 100 bài thơ  trải qua các thời kỳ), Phóng sự Nguyễn Đắc Xuân ( gồm 25 Phóng sự đã đăng báo); Tình yêu có từ thuở ấy (Tiểu thuyết viết về cuộc đấu tranh chống Ngô Đình Diệm của tuổi trẻ Huế 1963) .v.v.

Xin mời quý độc giả xem bìa sách Nguyễn Đắc Xuân tại   http://www.gactholoc.net/c7/t7-8/sach-ve-trieu-nguyen.html và   http://www.gactholoc.net/c7/t7-17/sach-ve-hue-xua.html                                                                               

Huế, 12/2006, bổ sung 7/2012,

Nguyễn Đắc Xuân