Sách của người cầm bút xứ Huế
Tôi có thơ in riêng từ năm 1959. Xuất thân là nhà văn nên cũng đã có nhiều sách văn chương in riêng và in chung. Sau năm 1975 tôi theo đuổi nghiên cứu đề tài Triều Nguyễn và Huế xưa và được độc giả xem tôi là một “cây bút Huế học”. Dưới đây là những đầu sách tôi đã xuất bản từ năm 1986 cho đến ngày đưa lên gactholoc.net 2-8-2015 nầy.

1. Huong Giang cố sự ,  Sông Hương Huế, 1986

2. Những bí ẩn về cựu Hoàng đế Duy Tân , (2A,2B,2C), Sở VHTT BTT,1987, Thuận Hoá (tái bản) 1997

3. Chuyện cũ  Cố Đô, (3A,3B),  Thuận Hoá (tái bản) 1989

4. Huế, Bác Hồ thời niên thiếu, (4A,4B),    Nxb Trẻ 1990, tái bản nhiều lần

5. Chuyện các bà trong cung Nguyễn (t.1) (5A,5B), Nxb Thuận Hoá 1989,1994, 1997   

6. Chuyện các bà trong cung Nguyễn (t.2.),   NxbThuận Hoá 1989,1994, 1997   

7. Chuyện các bà trong cung Nguyễn (t.3.),  Nxb Thuận Hoá 1989,1994, 1997   

8. Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn (8A, 8B),  Nxb Thuận Hoá 1994 & 1997                       

9. Phụ Chính Đại thần Trần Tiễn Thành,  Nxb Thuận Hoá 1992  

10. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung,  Nxb Viện Sử Học Việt Nam,HN.1992

11.Hướng Dẫn Đi Thăm Kinh thành (11A và 11B)(song ngữ Việt Pháp và Việt Anh),

NxbThuận Hoá 1990  (Cuốn nầy đã đước cơ quan UNESCO tại Paris đua vào Internet từ năm 1996);

12. Histoire d’amour des dames dans le Palais des Nguyen, Bửu Ý dịch, Nxb The Gioi, 1993                               

13. Cố đô Huế Bí Ẩn và Khám Phá (13 A m?t, 13B, 13C) Nxb Thuận Hoá. 1994    

14. Chuyện ba vua  Dục Đức Thành Thái  Duy Tân,  (14A, 14B), Nxb Thuận Hoá, 1995 &1999, 20.000Đ                                               

15. Chín đời Chúa và MườI Ba đờI vua Nguyễn, Nxb Thuận Hoá. 1997….2008,  27.000Đ       

                                                

16. Princes, Seigneurs et Empereurs des Nguyên ,Nxb The Gioi, 1996

17. Cụ Hoàng Hương Sơn, Nxb Thuận  Hoá. 1997

18. Văn hoá Cố Đô, Nxb Thuân Hoá. 1997

19. Chuyện Nội cung chín đời chúa Nxb Thuận Hoá 1998, 2005 17.000Đ                                                   

20. Chuyện nội cung các vua Nguyễn  Nxb Thuận Hoá 1998…2006  18.000Đ                                                 

21. Chuyện nội cung Cựu hoàng Bảo Đại Nxb Thuận Hoá 1998, 1999…2005 ;  22.000Đ                                           

22. Bốn  trăm năm  chùa Thiên Mụ Nxb Thuận Hoá 1998

23. Chuyện tình và Thơ tình xứ Huế Nxb Thuận Hoá 1998

24.“Danh nhân” Nguyễn Hiễn Dĩnh, ông là ai ?  Anh Trần Xuất bản (Houston, USA) 1998

25. Một trăm năm chợ Đông Ba Nxb Thuận Hoá 1999 15.000Đ                                                                   

26.Môt trăm năm Khách sạn Sàigòn Morin Huế  Khách sạn Sàigòn Morin, Huế 2000

27 & 28. Hỏi đáp về Triều Nguyễn và Huế xưa, t.I & t.II   Nxb Trẻ, TP HCM 2000

29.Qua Pháp tìm Huế xưa  Nxb Thuận Hoá 2000

30.Chuyện các quan triều Nguyễn  Nxb Thuận Hoá 2001,  22.000Đ                                                                                                             

31.Hỏi đáp về triều Nguyễn Và Huế,  t.3 Nxb Trẻ, TP HCM 2002

32.Hỏi đáp về triều Nguyễn Và Huế Xưa,  t.4 Nxb Trẻ, TP HCM 2002

33.Kiến thức về triều Nguyễn Và Huế Xưa, t.1  Nxb Thuận Hoá-2002 20.000Đ                                                                    

34.Kiến thức về triều Nguyễn Và Huế Xưa, t.2 (hết)  Nxb Thuận Hoá- 2002

35. Trịnh Công Sơn Có Một ThờI Như Thế  Nxb Văn Họcc-TTNCQH- 2003

36. Đi Tìm Dấu Tích Thời Niên Thiếu Của Bác Hồ Ở Huế, Nxb Văn Học-TTNCQH- 2003 và 2008,                                     

37. Hỏi đáp về triều Nguyễn Và Huế Xưa,  t.5  Nxb Trẻ, TP HCM 2002

38. Hỏi đáp về triều Nguyễn Và Huế Xưa,  t.6  Nxb Trẻ, TP HCM 2002

39. Lễ tết Ăn chơi Trong Cung Nguyễn  Nxb Thuận Hoá, Huế 2004, 20.000Đ                                                        

40. Kiến thức về triều Nguyễn Và Huế Xưa, t. 3  Nxb Thuận Hoá- 2004 , Giá: 25.000Đ

41. Đại học sĩ Trương Quốc Dụng  Nxb Văn Hóa Thông Tin, HN. 2006 37.000Đ                                     

42. Mừng ngày trở về của Nhạc sĩ Phạm Duy  Nxb Thuận Hóa, Huế 2006  20.000Đ                                                    

43. Kiến thức về triều Nguyễn Và Huế Xưa, t. 4  Nxb Thuận Hoá- 2006  30.000Đ                                                              

44. Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng  của Hòang đế Quang Trung,  Nxb Thuận Hóa Huế 2007 150.000Đ    

 45. Vua Hàm Nghi-một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày  Nxb Thuận Hóa, Huế 2008 25.000Đ

46. Hỏi chuyện đời bà “thứ phi” Mộng Điệpvới CH Bảo Đại, Nxb Thuận Hóa, Huế 2008,                 

47. Giải khăn sô cho Nhã Ca  Trần Thị Thu Vân, Nxb Đông Dương Thời Báo (Houston) 2008                          

48. 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế Ncb Trẻ, 6-2009, giá 245.000Đ

49. Tưởng nhớ Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Nxb Văn Học và Trung tâm NCQH, TP HC< 2010, giá 55.000Đ

50. Phụ Chính Đại Thần Trần Tiễn Thành, Nxb Thuận Hóa, Huế 2010, giá 170.000Đ

51. Nhánh tùng vườn An Hiên, Nxb Thuận Hóa, Huế 2010, giá 65.000Đ

52. Trịnh Công Sơn có một thời như thế, Nxb Văn Học và Trung tâm NCQH, TP HCM,2011, giá 85.000Đ

53.  Nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa (Tập I), Nxb Thuận Hóa, Huế 2011, 860 trang, giá 295.000Đ

54. Chuyện Quý Bà giữa đời thường và trong cung Nguyễn, Nxb Phụ Nữ, TP HCM, 2011, giá 35.000Đ

55. Để Còn Nhớ Mãi, Nxb Phụ Nữ, CN TP HCM, 2011, 250 tr., giá 65.000Đ

56. Nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa (Tập II), Nxb Thuận Hóa, Huế 2012, 850 tr, giá 360.000Đ

57-59. Từ Phú Xuân Đến Huế, Tự truyện, tập I, II, III,  Nxb Trẻ 2012 (trọn bộ 260.000Đ)

60. Một trăm năm vui buồn Hoàng hậu Nam Phương, Nxb Thuận Hóa, 220 tr, giá 60.000Đ

61. Vua Hàm Nghi một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày.Nxb Thuận Hóa 2014

62. Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế, Nxb Thuận Hóa 2014

63. Nam Bộ với triều Nguyễn và Huế xưa. AlphaBooks và Nxb Hồng Đức 2015

 

       

 
 
 
Các bài Tin tức khác
Các bài