Chân dung Nguyễn Đắc Xuân
Trong túi tôi có 3 cái thẻ: Nhà văn, nhà sử học và nhà báo Việt Nam. Nhưng không có nhà nào thích hợp với tôi cả. Từ xưa đến nay tôi luôn nhận mình chỉ là một cây bút (a pen) ở Huế thôi. Xin các anh chị từ nay cứ gọi tên tôi là đủ rồi.

 

 

 

Học sinh lớp Đệ Nhất A3 trường Quốc Học Huế (1960-1961).

Ảnh trong Hồ sơ học sinh của thầy Phạm Kim Âu

 

 

 

Người tù của chế độ Ngô Đình Diệm (tháng 8-1963).

Ảnh trong hồ sơ Công An thời Ngô Đình Diệm

 

 

 

Sinh viên Ban Việt Hán Đại học Sư phạm Huế (1962-1966).

Ảnh ĐHSP

 

 

 

Nhà báo kháng chiến (1966-1975).

Ảnh Trọng Thanh

 

 

 

Người cầm bút xứ Huế (5-1975  đến ngày nay)

Ảnh Đỗ Minh Quân

 

 

 

Năm 2009,nhận Huy Chương bạc Hội sách toàn quốc trao cho tác phẩm “700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân Huế” - Nxb Trẻ 2008

 

 

Cùng ông Lâm Chí Công, nhận Giải A Phóng sự Chuyện địa đạo Khe Trái trên báo Lao Động tại Dinh Độc Lập TP HCM, 1998.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Bình (bên trái), nhà báo Trần Bình Minh (bên phải)

 

 
 
Các bài Hình ảnh khác
Các bài Hình ảnh