Nẻo Về Sen Nở (V): Cẩm Tú thời thơ ấu
Vài hình ảnh thời thơ ấu của Võ Thị Cẩm Tú

H.2.1. Ông bà Võ Sĩ Dĩnh – Nguyễn Thị Nguyện... đấng sinh thành

H.2.2. Chj Võ Thj Cẩm Tú (sinh năm 1946) và  em Võ Sĩ Liêm (sinh năm 1947)

H.2.3.Con gái cưng một nhà họ Võ  Trúc Lâm, Hương Long

H.2.4. Võ Thị Cẩm Tú (bìa trái, thứ 2m từ dưới lên) Đệ I  C1  trường Đồng Khánh Huế (niên khóa 1965-1966)

H.2.5. Thẻ Sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế (1969-1970)

H.2.6.Thầy dạy Hán văn Trần Văn Tường với sinh viên lớp Việt Hán

H.2.7.. Sinh viên ĐHSP – một buổi dã ngoại

H.2.8.Danh sách sinh viên ĐHSP tốt nghiệp Khóa Phan Chu Trinh. Võ Thị Cẩm Tú m số 8 Ban Việt Hán.

 

 
 
Các bài Hình ảnh khác
Các bài Hình ảnh