Kỉ niệm trường Đồng Khánh
Những hình ảnh kỉ niệm của cựu nữ sinh trường Đồng Khánh

A.1.1. Bà Nguyễn Đình Chi (Đào Thị Xuân Yến) - Hiệu trưởng thứ 9 (1952-1955)

và là người Hiệu trưởng Việt Nam thứ 3 trường nữ Trung học Đồng Khánh Huế[1]

A.1.2.Bản Danh dự của Trường Trung học Đồng Khánh dành cho học sinh Đào Thị Xuân Yến,

năm thứ Nhất, tháng Giêng, vị thứ Nhất, 31-01-1924

A.1.3. Bằng Tú tài Tây của cô Đào Thị Xuân Yến.

A.1.4. Cổng trường nữ Trung học Đồng Khánh đầu những năm Năm mươi thế kỷ XX. 

Ảnh TL do NĐX st

A.1.5. Bà Hiệu trưởng Đào Thị Xuân Yến (bà Nguyễn Đình Chi) với giáo chức

hai trường Khải Định và Đồng Khánh, Tết năm Quý Tỵ, 1954. Ảnh TL của bà NĐC

A.1.6. Bà Hiệu trưởng Nguyễn Đình Chi với nữ sinh Đồng Khánh, Tết năm Quý Tỵ, 1954. 

Ảnh TL của gia đình 

A.1.7. Bà hiệu trưởng Đào Thị Xuân Yến (bà Nguyễn Đình Chi) với các nữ giáo chức

trường Đồng Khánh. Ảnh trích lại của ĐKMTX 1992

A.1.8. Trước khi rời nhiệm sở, bà Hiệu trưởng Nguyễn Đình Chi chụp ảnh lưu niệm

với nam nữ giáo chức trường nữ Trung học Đồng Khánh 7-5-1955. Ảnh TL của gia đình

A.1.9. Nữ sinh Đồng Khánh đầu những năm Năm mươi Thế kỷ XX. 

Ảnh Tl của cựu nữ sinh ĐK Huế.

A.1.10. Vài nữ sinh Đồng Khánh năm 1955 - năm cuối thời làm Hiệu trưởng Đồng Khánh

của bà Đào Thị Xuân Yến (Nguyễn Đình Chi). Ảnh Tl của cựu nữ sinh ĐK Huế. 

 

A.1.11. Bà Nguyễn Đình Chi thành viên của Hội Phụ nữ châu Á tham dự

Đại hội Phụ nữ Quốc tế tại Philippin tháng 2-1955.

A.1.12. Bà Nguyễn Đình Chi với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ châu Á

tham dự Đại hội Phụ nữ Quốc tế tại Philippin tháng 2-1955. Ảnh của gia đình 

A.1.13. Mừng Đại hội Phụ nữ Quốc tế họp Đại hội tại Philippin tháng 2-1955

thành công tốt đẹp. Ảnh của gia đình

A.1.14. Sau phiên họp Phụ nữ quốc tế tại Nhật Bản (1958). Ảnh của gia đình

A.1.15. Cựu nữ sinh Đồng Khánh các thế hệ đến An Hiên thăm bà Hiệu trưởng cũ.

Hàng đầu: Chị Lê Thị Như Thị Tâm, chị Thu Lê (Việt kiều Pháp), bà Nguyễn Đình Chi,

chị Hoàng Thị Châu (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hảo, chị Hoàng Thị An.

Hàng sau: Chị Phạm Thị Xuân Quế, chị Phạm Thị Ngoạn (VK Pháp),

chị Bùi Thị Cẩm Hà (VK Pháp),chị Võ Thị Cẩm Tú, chị Ngô Thị Chính (Hà Nội). 

Ảnh TL của NĐX

A.1.16. Ngày họp mặt Cựu nữ sinh Đồng Khánh tại Huế, 12- 7-1991. Ảnh TL ĐKMTX, 1992

 

Chú thích:

[1] Danh sách Hiệu trưởng Trường nữ Trung học Đồng Khánh từ ngày mới thành lập cho đến năm 1955: Bà Yvonne Lebris (1919-1921), Bà Dubois (1921-1924), Bà Boudrron Damasy (1924-1928), Cô Crayol (1928-1931), Cô Moriège (1931-1936), Bà Gabrielle Martin (1936-1945), Cô Võ Thị Thể (1945-1947), Cô Hồ Thị Thanh (1947-1952), Bà Đào Thị Xuân Yến (1952-1955).  

 
 
Các bài Hình ảnh khác