Thông báo ấn tống sách Thiền Lâm – ngôi chùa lịch sử… của Nguyễn Đắc Xuân
Thiền Lâm ngôi chùa lịch sử - Thiền viện dầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong là một khám phá khoa học, tác giả đã thực hiện trong thời gian một phần ba thế kỷ.

Thiền Lâm ngôi chùa lịch sử - Thiền viện dầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong là một khám phá khoa học, tác giả đã thực hiện trong thời gian một phần ba thế kỷ. Đây là cái “hành lang” dẫn vào công trình nghiên cứu Phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn - tiền thân của Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế. Người cầm bút xứ Huế và bà Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Khang Thông ấn hành để hồi hướng công đức của Thừa Thiên Cao hoàng hậu - người xây dựng lại chùa Thiền Lâm hồi đầu thế kỷ XIX.

Cuốn sách này trị giá 120.000đ, nhưng chỉ ấn tống tại chùa Thiền Lâm và nhóm Nghiên cứu Đan Dương chứ không bán. Nếu các chùa, các cơ quan và các nhà nghiên cứu cần tham khảo xin liên lạc với chùa Thiền Lâm (150 Điện Biên Phủ) hoặc nhóm Nghiên cứu Đan Dương (3/7 Nguyễn Công Trứ - Huế), ghi rõ tên và địa chỉ người nhận chúng tôi sẽ kính tặng.

 

 

                                                                   Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

                                                          Tâm Hằng

                                                          Nguyễn Đắc Xuân

 

             

            Ghi chú: Cuốn sách sẽ được giới thiệu chính thức và ấn tống trong một buổi lễ tại Bảo tàng Văn hóa Huế vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2017.

 
 
Các bài Về tác giả Nguyễn Đắc Xuân khác