Vì “khát vọng thống nhất Việt Nam” - tôi yêu nhạc sĩ Phạm Duy

Tôi đã biết thích nhạc Phạm Duy từ những ngày thơ ấu ở Đà Lạt. Mang trong lòng nỗi nhớ Huế, tôi vừa đi chặt củi hay hái nấm trong rừng vừa nghêu ngao hát.